• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 293044
 • Do końca roku: 189 dni
 • Do wakacji: -4 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa PRYMUS w Zgorzelcu

ul.Wolności 8

59-900 Zgorzelec

tel. 75 775 1700

szkola.prymus@o2.pl

Regulamin Dyżurnego Klasowego


Regulamin Dyżurnego Klasowego


 • Dyżurny dba o porządek i przestrzega zasad regulaminu dyżurnego klasowego.

 • Kolejność dyżurów ustala wychowawca klasy.

 • Nazwiska uczniów dyżurujących umieszczane są na tablicach klasowych.

 


Do obowiązków dyżurnego klasowego, należy:

 

1. Przygotowanie tablicy do lekcji:

 • ścieranie tablicy

 • przynoszenie kredy

 • odpowiednie przygotowanie gąbki

2. Dbanie o porządek w klasie:

 • zbieranie śmieci

 • ustawianie ławek i krzeseł

3. Gaszenie zbędnego oświetlenia w czasie przerw ( max. jedna lampa).

4. Zgłaszanie wychowawcy lub nauczycielowi dyżurującemu niewłaściwego zachowania uczniów.

5. Dbanie o stan techniczny dekoracji (np.  uzupełnianie szpilek)

6. Podlewanie kwiatów – (poniedziałek i piątek)

7.Zgłaszanie nauczycielowi dyżurującemu lub wychowawcy zauważonych zagrożeń (rozbita szyba, uszkodzone meble itp.)

8. Wypełnianie bezpośrednich poleceń  nauczyciela (np. przynoszenie potrzebnych do lekcji pomocy i przyborów).