• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 279629
 • Do końca roku: 285 dni
 • Do wakacji: 92 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa PRYMUS w Zgorzelcu

ul.Wolności 8

59-900 Zgorzelec

tel. 75 775 1700

szkola.prymus@o2.pl

PAMIĘĆ – KONCENTRACJA – SZYBKIE CZYTANIE - cykl treningowy w PRYMUSIE!

Od lat niezmiennie powtarzamy - PRYMUS nie uczy do testów - PRYMUS edukuje do życia.  Wiemy jak w sposób nowatorski i skuteczny osiągnąć ten cel!

Funkcjonowanie poznawcze człowieka można doskonalić – można zatem trenować koncentrację, pamięć i szybkie czytanie. W jaki sposób? Są trzy metody:

 1. Zdrowy tryb życia – w tym odpowiednia dieta, świadome oddychanie, ruch na świeżym powietrzu.

 2. Farmakologia – suplementy, adaptogeny, itp. wspomagające procesy poznawcze.

 3. Metody psychologiczne – techniki i ćwiczenia wspomagające koncentrację, pamięć i szybkie czytanie.

Jako placówka oświatowa, oferujemy swoją pomoc, edukację i wsparcie naszym uczniom i ich rodzicom/opiekunom, w szczególności w odniesieniu do ww. metod psychologicznych.

Nie ukrywamy swoich fascynacji fińskim systemem edukacyjnym, w którym stawia się na jakość, oryginalność, proces edukacyjny jest wysoce zindywidualizowany, a presja i czynniki stresogenne (testy, egzaminy, sprawdziany kompetencji) ograniczone do minimum - wszystko to przynosi wymierne korzyści - fińskie dzieci od lat zajmują najwyższe pozycje w testach PISA - ogólnoświatowych testach kompetencji, badających poziom wiedzy uczniów z różnych dziedzin.

 Wspomaganie procesów poznawczych to niezbędny element współczesnego kształcenia. W zalewie informacji niezbędna jest umiejętność dostrzegania rzeczy istotnych, zapamiętywania, przechowywania i wydobywania we właściwym momencie koniecznych informacji, wreszcie zdolność szybkiego czytania tekstów zawierających istotne dla nas treści. Nie można mówić o skutecznym uczeniu się bez wysokiego poziomu tych umiejętności. Co więcej – trudno bez nich żyć we współczesnym świecie.

Wraz z początkiem drugiego semestru nauki w bieżącym roku szkolnym wdrażamy program edukacyjny „PAMIĘĆ – KONCENTRACJA - SZYBKIE CZYTANIE” dla wszystkich uczniów naszej szkoły.

Nasze główne cele to:

 • zwiększenie umiejętności koncentrowania uwagi

 • zwiększenie stabilności uwagi

 • zwiększenie selektywności uwagi

  zwiększenie podzielności uwagi

 • zwiększenie przerzutności uwagi

 • zwiększenie pojemności pamięci krótkotrwałej

 • zwiększenie czasu przechowywania informacji w pamięci krótkotrwałej

 • zwiększenie skuteczności transferu informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej

 • zwiększenie zakresu widzenia peryferycznego, a tym samym rozszerzenia pola widzenia

 • zwiększenie ilości informacji odbieranych podczas jednej fiksacji wzroku

Grupy docelowe programu:

 • uczniowie klas 1-3 (I etap edukacyjny)

 • uczniowie klas 4-8 (II etap edukacyjny)

Każda z grup dodatkowo podzielona jest na 3 poziomy:

 • ogólny

 • uczniowie przejawiający szczególne uzdolnienia

 • uczniowie przejawiający trudności w uczeniu się

Realizacja założonych celów obejmuje cykl 10 zajęć po 35 minut każde (w zależności od potencjału grupy możliwość skrócenia do 3 lub 5 zajęć).

Cykl obejmuje:

 • zajęcia wprowadzające – pomiar początkowy funkcjonowania poznawczego uczniów

 • 8 zajęć poświęconych trenowaniu konkretnych umiejętności

 • zajęcia podsumowujące – pomiar efektów

Zajęcia organizowane są w ramach świetlicy, zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań kursów np. w trakcie ferii zimowych i/lub półkolonii letnich. Zajęcia odbywają się w pracowni komputerowej – każdy uczestnik ma dostęp do komputera.

W ramach programu przewidziane są także cykliczne regularne treningi – rozgrzewki przed zajęciami lekcyjnymi dla chętnych uczniów w wybrane dni tygodnia.

Mamy nadzieję, że zainteresowaliśmy Państwa naszą ofertą.

Po więcej szczegółów zapraszamy do odwiedzin na naszą stronę internetową : www.zspzgorzelec.szkolnastrona.pl

Zapraszamy do wizyty lub kontaktu telefonicznego: 75 775 1700