• Zmień kontrast
 • Czcionka
 • A
 • A+
 • A++

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 236943
 • Do końca roku: 191 dni
 • Do wakacji: -1 dni

Kontakt

Szkoła Podstawowa PRYMUS w Zgorzelcu

ul.Wolności 8

59-900 Zgorzelec

tel. 75 775 1700

szkola.prymus@o2.pl

Jesteśmy członkiem KLUBU SZKÓŁ UNICEF!

Zgodnie z harmonogramem działań Szkolnego Koła Wolontariatu - plan wrześniowy - WYKONANY!  PRYMUS przystąpił do KLUBU SZKÓŁ UNICEF!

Klub Szkół UNICEF to inicjatywa edukacyjna, która zrzesza placówki zainteresowane propagowaniem wśród swoich podopiecznych idei niesienia pomocy najbardziej potrzebującym dzieciom na świecie. Szkoły należące do Klubu nie tylko uczestniczą w akcjach edukacyjnych przygotowywanych przez UNICEF, ale także organizują działania zaplanowane na dany rok szkolny.   Cel jest zawsze ten sam – budzenie świadomości uczniów i kształtowanie postawy propomocowej.

Członkostwo w Klubie Szkół UNICEF:

 • UNICEF nie pobiera żadnych opłat za przynależność do Klubu,
 • Wszystkie placówki należące do Klubu mają prawo posługiwania się specjalnie zaprojektowanym logo Klubu Szkół UNICEF na swojej stronie internetowej oraz w dokumentach szkoły,
 • Szkoły należące do Klubu organizują specjalny "Kącik UNICEF", gdzie zamieszczają informacje udostępniane każdego miesiąca przez UNICEF,
 • Po zakończeniu roku szkolnego wszystkie szkoły i Koordynatorzy, którzy współpracowali z UNICEF otrzymują dyplomy i zaświadczenia potwierdzające ich zaangażowanie w działania Klubu.

Informacje w ramach "Kącika UNICEF" w Prymusie publikowane będą na tablicy informacyjnej znajdującej się przy gabinecie nr 3, wraz z informacjami publikowanymi przez Szkolne Koło Wolontariatu i Samorząd Uczniowski.

Wolontariat, praca na rzecz innych, akcje pomocowe - to wszystko znalazło się w tym roku szkolnym wśród priorytetów MENiS - podstawowych kierunków realizowania polityki oświatowej w naszym państwie.

Zachęcamy wszystkich do częstych odwiedzin na stronie www.unicef.pl, do włączania się do akcji charytatywnych i pomocowych organizowanych zarówno przez naszą szkołę jaki i przez samą organizację UNICEF.

W najbliższych dniach w szkole zostanie przeprowadzona akcja informacyjna, mająca na celu zapoznanie dzieci z dzialąlnością UNICEF i Szkolnego Koła Wolontariatu.